Aktivitet 2020.

Kreftsykepleier Larissa.
Estlandsforeningen lønner en sykepleier ved Sykehuset i Narva, noe vi og Stiftelsen Diakonova har gjort i flere år.
Diakonova var ferdig med sitt prosjekt 2018.
Estlandsforeningen har betalt halv lønn for Larissa Vodkova i 2019 og 2020, som er kreftsykepleier på Hospice-enheten i Narva. Fra 1.1.21 betaler vi 25 % lønn .
Larissa gjør en viktig jobb for pasienter og pårørende og hun besøker alvorlig syke og døende pasienter også i hjemmene. Larissa har vært hospitant på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo til sammen i 5 uker. Hun er utdannet medisinsøster og har tatt hjelpepleierutdanningen i Narva .

Her er gruppa som var samlet til sorgledermøte.
Vår flinke tolk til høyre: Piret Tomingas-Purdelo.
Stor takk til Piret!
Hun er uerstattelig for oss!

I Narva på Mercy senter var det avslutning med utdeling av godkjenningsbevis 30.11.20 til Olesia, som er leder og Maria som er pedagog.

Aktive damer i Froland. Her pakkes det før sending i høst.
Transport!
Det har vært sendt flere trailere med utstyr også i 2020, både fra Midt-Norge og fra estlandsvenner i Froland i Aust Agder. Det har vært samlet inn klær, sykehusutstyr, sengetøy, hygieneartikler, mat, symaskiner, stoff, strikkevarer og masse garn med mye mer.
Stor takk til Ivar Dahle med hjelpere, som står på for å fylle hver eneste trailer i all slags vær.

Takk Ivar!

Korona-situasjonen har gjort at vi fra Norge ikke kunne besøke Estland etter mars 2020. I desember 2019, var Anna Follestad over og underviste både i Narva og i Tallinn. Anna underviste i hjertesykdommer og sykepleie.
Ann-Elin Slettahjell besøkte klassen i Narva i mars 2020, og hadde undervisning i Hospicefilosofi.

Mercy center
Mercy senter er et omsorgssenter for vanskeligstilte barn og unge. Senteret er drevet i ca 30 år.
Der får de to måltider mat hver dag, de får leksehjelp og familier som trenger hjelp, blir fulgt opp. Dette er et viktig diakonalt arbeid.

Dugnad
I mars var det dugnad på Mercy senter for å få lyddemping i matsalen. Støy var et stort problem for ansatte og ungene. Plater ble kjøpt inn og mye forarbeid ble gjort, men vi fikk ikke startet med å legge platene i taket. Vi planla ny dugnad i løpet av våren/sommeren -20 helt uvitende om korona.
De som deltok i dugnaden var: Liv og Per Norberg, Haldis og Kjell Pettersen, Ann-Elin og Audun Berg Slettahjell. Det ble malt flere rom i Lutcik, den andre avdelingen av MC og det ble bakt en del og det var turer ut i naturen.

Ann-Elin hadde undervisning for de ansatte i tema som hygiene, smittsomme sykdommer/barnesykdommer og overgrep.
Vi var uvitende om korona inntil vi ankom Norge 10.3.20, da var det rett i karantene i 14 dager.

Sorgarbeid I Narva.
I mars var det planlagt oppstart av sorggrupper i Narva. Disse flinke sykepleierne hadde invitert til et orienteringsmøte, hvor også begravelses-agentene var invitert. Dette ble et møte med mange følelser og motsetninger og vi ble enige om nytt møte dagen etter.

Nye deltagere
Da kom det flere fra begravelses-byråene og disse var svært interessert i kunnskap om sorg-grupper. Det er tydelig stort behov for kunnskap og kompetanse-heving i denne bransjen. Sykepleierne på sykehuset gjorde en god jobb og de ble enige om å starte sorg-grupper, noe som ble forsinket p.g.a. korona. Det er utarbeidet en brosjyre for sorgledere på estisk og russisk språk.

ICDP veilederopplæringsprosjekt 2020.
8 damer har fullført utdanning til veiledere i samarbeid med Estlandsforeningen Midt-Norge , Dronning Mauds Minne barnehage og Fredly folkehøgskole.
Vi er så takknemlige for dette samarbeidet og ønsker gjerne en ny gruppe fra Tapa velkommen til Norge. Stor takk til Fredly folkehøgskole, som også støtter Mercy senter økonomisk hvert skole-år. Den støtten går uavkortet til mat på Mercy-senter.
Her er 5 av 6 damer fra Tapa kommune, som har fått sine godkjenninger og Det Nye Testamentet.
Disse har nå fått EØS-midler til å drive 3 foreldre/barn grupper i småskolealder i Tapa kommune.
Lærere her har vært: Grete Hyldmo og Hege Sivertsen fra Trondheim. Tusen takk til dere for deres store innsats for ICDP damene.

Mercy Center
Det er 2 damer fra Mercy senter i Narva og 6 damer fra Tapa kommune. Dette oppsto da Tapa kommune hadde nok barnehageplasser og vi i foreningen fant ut at vår tid som drivere av barnehagen i Tapa(Pollu 6) var over etter 16 år. Da kom det for en dag at ICDP undervisning, som våre folk i Pollu6 hadde fått, var svært interessant for de kommunale tilsatte i barnehage og barneskole. Tapa kommune søkte EØS-midler for kurs i ICDP og samarbeidet var i gang.

Undervisningen har foregått i Tapa og på Fredly folkehøgskole, hvor de også har bodd. Dette var vellykket. Nå søker Tapa kommune om midler til nytt kurs i 2022.
Det var avslutningsfest i Tapa 10.oktober, hvor 6 damer fikk sin godkjenning som veiledere. Nå starter de opp samtalegrupper for barn og foreldre og vi sier lykke til.
Alle ICDP damene fikk Det Nye Testamentet fra Gideon.
Stor takk til Gideon.
De nyutdannete ICDP damene i Narva
Hurra for hele ICDP-gjengen og deres lærere!


Vi har også et koselig samarbeide med Solstrålen barnehage i Fevik, som støtter Mercy-senter økonomisk.
Det er så flott at vi er mange sammen, som støtter opp om dette viktige arbeidet i øst. Vi har ikke fått stopp-ordre enda og derfor vil vi fortsette. Vi vet at det trengs støtte og support lenge enda. Koronaen har ikke gjort tilstanden i Estland lettere.