Hjelpepleiere

To klasser med hjelpepleiere-elever har fullført utdanning sist høst. De er utdannet etter norsk fagplan, som er brukt i prosjekter i tidsrommet 2002-2018 , drevet av Stiftelsen Diakonova i Oslo. Nå er utdanningen drevet av vår tolk og sosionom Piret Purdelo-Tomingas, som vi har hatt samarbeid med siden 1995.

Hjelpepleiere i Estland 2020

Klassen i Tallinn hvor vitnemålene ble delt ut.
Her fikk også vi fra Norge å være med digitalt.
Hjelpepleierne her i Tallinn fikk også Det Nye Testamentet fra Gideon.
Gratulerer til alle nye hjelpepleiere!

Vi fra Norge var med digitalt.
Overrekkelse av Ny-Testamentet i Narva.
Sjefslege Pille er med.