Bli med på Estlandslaget!!

Vil du være med å støtte arbeidet i øst?
Vi takker alle faste givere, mange har vært givere siden 1998, da dette arbeidet startet og er med fremdeles.
Kan du tenke deg å bli fast giver, eller vil du støtte arbeidet med en engangssum så er kontonr:
Mercy senter: 42003373449
Sykepleier Larissa: 42008033719
Foreningens konto,medlemskontingent m.m: 42003326130

Har du lyst til å bli medlem i foreningen vår så er du hjertelig velkommen. Du får 4 info-brev i året. Du inviteres til Estlandskvelder rundt i Midt-Norge og det er mulighet for en Estlandstur når koronaen har roet seg. Ta kontakt på mail: aewinsnes@gmail.com eller: +47 902 85 544

Medlemskap kr: 300.00 pr. år enkeltmedlem, for par kr: 500.00 pr.år.