Mercy center

Mercy Center Narva

Tilbakeblikk på arbeidet ved Mercy Center med underavdeling Luchik i en periode med streng vinter og covid 19. Myndighetenes restriksjoner har satt krav til fleksibilitet og omstillingsdyktighet. Dette har Mercy Center klart på en imponerende måte. Tilliten fra myndighetene har gjort det mulig å holde i gang et kontinuerlig tilbud. I perioder åpent på full …

Mercy Center Narva Les mer »

Mercy Center

Mercy senter er et omsorgssenter for vanskeligstilte barn og unge.Senteret er drevet i ca 30 år. Der får de to måltider mat hver dag, de får leksehjelp og familier som trenger hjelp, blir fulgt opp. Dette er et viktig diakonalt arbeid. Det har vært ganske mye Covid 19 i Narva og det har de fått …

Mercy Center Les mer »