Tilbakeblikk på arbeidet ved Mercy Center med underavdeling Luchik i en periode med streng vinter og covid 19. Myndighetenes restriksjoner har satt krav til fleksibilitet og omstillingsdyktighet. Dette har Mercy Center klart på en imponerende måte. Tilliten fra myndighetene har gjort det mulig å holde i gang et kontinuerlig tilbud. I perioder åpent på full tid og i andre perioder et par timer om dag for å dele ut mat. Vi er svært takknemlige for den imponerende innsatsen som gjøres av ansatte og frivillige ved Mercy Center! Vi er også svært takknemlige for alle dere som bidrar til at vi klarer å finansiere driften, gi mat til barna og alle som bidrar med klær sko og andre ting til våre hjelpesendinger!