Mercy senter er et omsorgssenter for vanskeligstilte barn og unge.
Senteret er drevet i ca 30 år. Der får de to måltider mat hver dag, de får leksehjelp og familier som trenger hjelp, blir fulgt opp. Dette er et viktig diakonalt arbeid. Det har vært ganske mye Covid 19 i Narva og det har de fått merke på Mercy senter. De har vært delvis stengt p.g.a.smitte, men de har fått ha åpent for matservering hver dag fra kl 13-15.
Narva kommune ser at senteret har en viktig funksjon for fattige barn og unge, derfor fikk de lisens til å holde åpent . Mange av barna som går på senteret får lite mat hjemme. Her har vi en stor oppgave. Pr. i dag er senteret åpent igjen. Tusen takk til alle givere, som er trofast med og gir til Mercy-senter så vi kan gjøre en forskjell for disse vanskeligstilte barna i Narva.

De trenger hjelp lenge enda !

Matutdeling på MC.
Olesia,leder på MC fødte
en datter på kvinnedagen.
Vi gratulere