Mercy Center Narva

Tilbakeblikk på arbeidet ved Mercy Center med underavdeling Luchik i en periode med streng vinter og covid 19. Myndighetenes restriksjoner har satt krav til fleksibilitet og omstillingsdyktighet. Dette har Mercy Center klart på en imponerende måte. Tilliten fra myndighetene har gjort det mulig å holde i gang et kontinuerlig tilbud. I perioder åpent på full …

Mercy Center Narva Les mer »

Årsmøte

Årsmøte 15.april 21 kl 1900 på Berg bedehus.Årsmeldinger og Regnskap for 2019 og 2020 legges frem på møtet.Det blir påmelding for begge arrangement til: Kjellrun Kolås: tlf: 926 11 139Ann-Elin Slettahjell tlf: 902 85 544

Mercy Center

Mercy senter er et omsorgssenter for vanskeligstilte barn og unge.Senteret er drevet i ca 30 år. Der får de to måltider mat hver dag, de får leksehjelp og familier som trenger hjelp, blir fulgt opp. Dette er et viktig diakonalt arbeid. Det har vært ganske mye Covid 19 i Narva og det har de fått …

Mercy Center Les mer »