Estlandsforeningen Midt-Norge ble startet 01.01.98. Da hadde det allerede vært et sterkt engasjement for Estland i 13 år.
Mange trailere med hjelpesendinger, med slik som mat, klær og sykehusutstyr var allerede sendt på dette tidspunktet.
Vi finansierer og organiserer ulike prosjekter sammen med lokalbefolkningen slik at tilbudet til barn, unge, kronisk syke og familier i nød får en bedret livssituasjon og et nytt håp, og at døende skal få en verdig avslutning på sine liv.
Et annet viktig område er deltakelse med opplæring av personell som jobber med barn og innen helse.
Regelmessige hjelpesendinger til Estland er også en sentral del av foreningens arbeid. Mercy Center Narva med underavdeling Luchik er et av satsingsområdene i de nærmeste år. Senteret drives på et kristent grunnlag og gir barn, unge og familier sunn mat, klær, leksehjelp, sunne aktiviteter, kjærlighet og omsorg. Støtte til kreftsykepleier og ildsjel Larissa ved Hospice, Narva er et annet av foreningens satsingsområder. Hospice-enheten i Narva har 8 senger for uhelbredelig syke og døende. Larissa besøker også kreftsyke i heimene når hun vet om dem.

Koronapandemien skapte store utfordringer også i Narva, og Larissa vært sentral i arbeidet med å få testet så mange som mulig, og avdelingen har bidratt i behandlingen av koronasyke. Estlandsforeningen i Midt-Norge har også, sammen med våre tolker i Estland, Piret og Tanja, bidratt med hjelpepleierutdanning både i Narva og i Tallinn. Begge sykehusene tar nå ansvaret for undervisningen og det blir derfor bare gjesteforelesninger på oss norske. Behovet for opplæring av ansatte både i Mercy Center og ved kommunale barnehager i Tapa har vært stort. Ved Mercy Center ble det først satset på en bedriftsintern opplæring av alle ansatte og frivillige. Etter at vår barnehage i Tapa ble nedlagt og lokale krefter overtok ble vi med videre med veiledning etter behov. Det er videre imponerende at 8 personer fra Narva og Tapa har deltatt i en ICDP-utdanning – et helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. ICDP er et internasjonalt anerkjent opplæringsprogram. Opplegget har vært et samarbeid mellom barnehagen på Dronning Mauds Minne v/leder Grete Hyldmo, Beate Sivertsen v/Moltmyra barnehager, Fredly Folkehøgskole og Estlandsforeningen Midt-Norge.

Opplæringen er støttet også av EU-midler. ICDP-opplæringen har vært en suksess og alle 8 er i dag sertifiserte ICDP-veiledere etter 100% gjennomføring av opplegget. Gjennom flere tiår har Estlandsforeningen drevet innsamling av mat, klær, sko, sengetøy, gardiner og husgeråd. Dette arbeidet fortsetter med uforminsket styrke. Det lastes direkte på trailere som kjører til samarbeidende mottakere på flere steder i Estland. En trailer tar ca. 90 m3. Vi har totalt 10 mottakere i Estland. Det koster minimum kr 25,- pr sekk/kasse for å dekke frakt. Denne prisen har vi holdt i mange år. Godt at mange er rause og runder oppover. Finansiering av de ulike prosjektene dekkes av faste givere, støtte fra Fredly Folkehøgskole, NKS, enkeltgaver fra privatpersoner, organisasjoner og bedrifter, inntekter fra basarer og konserter som Estlandsforeningen Midt-Norge arrangerer.

Følgende ansvarlige 2019 – 2021
Styret består av: Ann-Elin Slettahjell, Jorhild Ljøkjel, Kjellrun Kolås, Brit Øyen, Per Nordberg og Helge Venås.
Narva-komite: Tore Bandlien Kjellrun Kolås, Øystein Digre, Åse Pettersen, Audun Slettahjell, Thor Otterstad,
Transport: Ivar Dahle, Thor Otterstad, Per Nordberg
Arrangementskomite: Grethe Langhølen, Liv Nordberg, Åse Pettersen