Erna Haugum

Erna Haugum døde 2. juledag 2020 på Byneset helse og
velferds-senter og ble begravet fra Byneset kirke 8.1.21.

Erna var født på Byneset og bodde der hele livet. Hun ble 78 år.

I Erna har vi i Estlandsforeningen Midt-Norge og estlandskomiteen i Byneset menighet mistet en god venn og stødig støttespiller.

Erna ,  sammen med sin kjære Jarle , har vært med helt fra starten på Byneset, da menigheten fikk vennskapsmenighet i Helme, Estland i 1995. Hun har vært med og arrangert over 20 estlandskvelder på Berg bedehus i januar hvert år inntil helsa sviktet.

De var også med da vi startet foreningen vår i januar 1998 på KVT. Siden har Erna stilt opp med mange deilige matfat, gjerne med hjemmebakt til estlandskvelder og forskjellige andre aktiviteter. Hun har tatt imot gjester fra Estland på stabburskafeen heime på gården og til overnatting.  Hun har vært fast giver til barnehagen i Tapa og nå til Mercy senter i Narva.

 Hun har vært flere turer til Estland. Erna var raus, gjestfri og en glad person, som fikk god kontakt med menneskene rundt seg. Vi vil savne Ernas gode latter og trofaste vennskap. Vi takker for alt hun har betydd for Estlandsarbeidet i Midt-Norge og for alle oss som fikk bli kjent med henne. Våre tanker går til Jarle med familie. Vi vil huske dere i våre bønner og er glad for at Jarle vil fortsette i Estlandsarbeidet.

Det ble gitt minnegave til Estland i Ernas begravelse.

Det kom inn ca kr 33.000.00.   Tusen takk!