Bli med på laget

Vi trenger flere med oss i arbeidet. Noe av det viktigste er å knytte kontakt og vennskap over grensen. I Norge har vi innsamlinger 3-4 ganger årlig. I tillegg har vi noen møter og basarer for å samle inn penger. Mange bedrifter har støttet oss gjennom tidene og stått med oss i arbeidet i Estland.

Vi er en godt voksen gjeng og ønsker oss noen unge folk som synes dette høres spennende ut.
I perioder har vi drevet med utdanning av og videreutdanning av helsepersonell.

Vi har bygd opp barnehager og familiehjem for de trengende i Estland.

Ta kontakt med oss for å få vite mer 🙂