ildsjeler

Ann-Elin Winsnes Slettahjell
Siden 1992 har hun vært en ildsjel i Estlandsarbeidet.
Hen ble født i Trondheim 09.08.45. og ble utdannet
sykepleier ved det som den gangen het Menighetsøsterhjemmet i Oslo i 1966.
Hun har videreutdanning i offentlig administrasjon og ledelse,
pedagogikk, veiledning og sjelesorg.

Hennes første tur til Estland gikk til byene Paide og Tapa vinteren 1992. Metodistmenighetene i disse to byene hadde vennskapsmenigheter i henholdsvis Orkdal og Snillfjord.

Møtet med mennesker i Estland tente en brann i Ann-Elin’s hjerte. Hun knyttet kontakt med flere som arbeidet på Paide sykehus og i metodistmenighetene i Paide og Tapa. I årene som fulgte ble det arrangert mange bussturer og sendt flere trailere med brukte klær, matvarer, sykehussenger, sykehusutstyr m.m. Vinteren 1994 gikk turen til Narva på den russiske grensa. Ann-Elin fikk informasjon om at et stort antall fullt brukbare sykehussenger skulle skiftes ut ved Persaunet Sykehjem og Regionsykehuset i Trondheim. En trailer ble fullastet med senger til Narva samtidig som en buss med folk fra Midt-Norge kjørte over.

Ann-Elin opprettet også kontakt med Helme menighet og den lille byen Tõrva sør i Estland. Menigheten her har nå i mer enn 20 år vært vennskapsmenighet for Byneset menighet. Etter hvert som virksomheten økte ble det nødvendig å organisere arbeidet og i 1998 ble Estlandsforeningen Midt-Norge opprettet. Ann-Elin har ledet denne organisasjonen gjennom mange år. I 1995 ble Ann-Elin ansatt som lærer i helse- og sosialfag ved Kristen Videregående skole i Trøndelag. Hun fikk et spesielt ansvar for faget Internasjonal Diakoni og laget en fagplan for
dette. Siden 1996 har elever fra Helse og Sosial – linja på KVT hatt praksis i Estland. Ordningen vedvarer fremdeles.

Det bør også nevnes at Ann-Elin har vært ansatt i en deltidsstilling som prosjektleder for helseprosjekter i Estland drevet av institusjonen Diakonova (tidligere Menighetssøsterhjemmet) i Oslo. Hun var en av de viktigste drivkreftene for Task Forceprosjekt nr. 153 i et samarbeid med Det Norske Helsedepartementet og Diakonova i Oslo. 8

Ann-Elin har bygd opp 2 hospiceavdelinger for døende. En ved Diakonisykehuset i Tallinn og en ved sykehuset i Narva. Dette har vært nytt og banebrytende i Øst-Europa. Hun har drevet undervisning av helsepersonell, skrevet lærebøker og arrangert kurs blant annet i sjelesorg
for prester, diakoner og frivillige diakoniarbeidere. Siste kurs ble holdt i Metodistkirka i Tallinn 4. og 5. februar, 2016 med 50 deltagere.

For arbeidet innenfor helsesektoren i Estland fikk Ann-Elin tildelt kongens fortjenstmedalje i mars 2014. I begrunnelsen for medaljen heter det blant annet: «Siden 1998 har Ann-Elin vært en aktiv pådriver, igangsetter, inspirator og prosjektleder for mange samarbeidsprosjekter mellom Estland og Norge.

Medarbeiderne hennes karakteriserer henne som en skikkelig gründer, modig ingangsetter, initiativtaker og holdningsendrer……
Hun har en helt spesiell evne til å komme i kontakt med andre mennesker. Hun ser hver enkelt og evner å møte dem der de er, med respekt og ydmykhet for de vilkår de arbeider under. Ann-Elin er praktisk og evner å gjennomføre det hun ser det er behov for. Hennes pågangsmot, ukuelige optimisme og kjærlighet til arbeidet og folket i Estland er beundringsverdig.»

Ann-Elin har også fått Den Estisk Evangelisk Lutherske Kirkes høyeste utmerkelse både for det arbeid hun har drevet som leder i Estlandsforeningen og som prosjektleder for Diakonova ved blant annet Det Diakonale Sykehuset i Tallinn.

Ivar Dahle
Siden 1985 har han kjørt hjelpesendinger til Estland, og kona Ella har vært med på turene, og hun var også med til Oslo hvor de fikk møte kongeparet. Kong Harald og dronning Sonja ønsket dem velkommen inn og til bords, hvor rundt 40 medaljemottakere var samlet. Den flittige bussjåføren er nå opptatt av neste sending til Estland, og i går kveld var det oppstilling på Granåsen slik at folk kunne komme med klær og matvarer som utgjør hoveddelen av lasten.
Men også landbruksutstyr og brukte sykehussenger er blitt fraktet til Estland, til sammen over 200 trailere er det blitt.
Tildelingen av Kongens fortjentsmedalje skjedde allerede 18. september i fjor, og det var fylkesmann Brit Skjelbred som festet beviset til kvålsmannens jakke. Det skjedde under en bankett i Melhus bedehus, i regi av Ungdom i Oppdrag. Ekteparet Dahle har vært engasjert i misjonsorganisasjonen, i tillegg til Estlandsforeningen.

– Det har vært mye folk rundt oss, og det har vært hyggelig og bra, men også travelt, sier Ella (66) som har vært i jobb som psykiatrisk sykepleier gjennom de travle årene, mens hun og mannen har vært aktive i Estlandsforeningen Midt-Norge og Ungdom i Oppdrag. De har selv en sønn og en datter, begge er nå blitt over 30 og dermed voksne. I statuttene til fortjenstmedaljen heter det at den gis som belønning for «pionerinnsats av særlig samfunnsgavnlig natur».

Siden slutten på 1980 – tallet er det vanskeligstilte i Estland som har ligget, og fortsatt ligger, Ivars hjerte nært. Han kom tidlig inn i Estlandsforeningen Midt-Norge sitt hjelpearbeid i Estland. Fra den spede begynnelsen med hjelpesendinger tidlig på -90 tallet har han bygget opp et imponerende nettverk av mottakere over store deler av Estland. Behovet for denne type hjelp er stort. Det er iøynefallende når en kommer inn i landet, et stykke fra Tallinn.

Ivar Dale har etter hvert et stort kontaktnett innenfor transportsektoren, også i Estland, og hvert år organiserer han fire innsamlingsdager på forskjellige steder i Trøndelag. Folk strømmer til med privat overskuddslager av pent brukte klær, og betaler gladelig for transporten.
Ca.8 fulle trailere, hver på fra 80 til 100 m3, drar hvert år over til Estland
med klær til mennesker som trenger det.

I tillegg til dette arrangerer Ivar Dale hvert år også en busstur med julegaver. Med på denne turen er det elever fra Fredly Folkehøgskole,
og dersom det er plasser ledig i bussen, er det mulig for andre å bli med på turen. Mange estlendere ser fram til dette årlige besøket fra Trøndelag, og Ivar og kona Ella arrangerer førjulsfester for barn på flere steder i Estland med god hjelp av elevene fra Fredly Folkehøgskole.
Ivar Dale er etter hvert blitt en svært kjent person i store deler av Estland, og mange blir glade når de får høre at Ivar Dale er tildelt en påskjønnelse av den norske Kong Harald.