Narva

Vi er også engasjert i Narva.
Komiteen vår består av:

Tore Bandlien, Kjellrun Kolås, Øystein Digre,
Åse Pettersen, Audun Slettahjell og Thor Otterstad

Dette er Narva Mercy Senter også på Facebook